کارت شارژ

پیامک های جدید مخصوص ایام امتحانات 90

پیامک های جدید مخصوص ایام امتحانات 90

پیامک های جدید مخصوص ایام امتحانات 90 www.Sargarmia.Net

حالا وقت برای درس خوندن داریم ، کووو تا فردا
زمزمه های شیطانی شب امتحان !


ادامه مطلب پیامک های جدید مخصوص ایام امتحانات 90

پیامک های مخصوص ایام امتحانات سال 90

چیه؟ پریدی رو گوشی بیبنی کیاس ام اس داده ؟ این جای درس خوندنته ؟
هنوز که نرفتی د برو د .. دههه ! …

 

پیامک های مخصوص ایام امتحانات سال 90 www.Sargarmia.Net

 

 

حالا وقت برای درس خوندن داریم، کووو. . .تا فردا

زمزمه های شیطانی شب امتحان !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

این روزها هیشکی درس نمیخواند ! شما چطور!؟


ادامه مطلب پیامک های مخصوص ایام امتحانات سال 90

سری جدید پیامک های مخصوص شب امتحان آذر 90

اولین اس ام اس رو با یک دوبیتی شروع میکنم !

شاعر میگه که :

تقلب توانگر کند مرد را / تو خر کن دبیر خردمند را !

 

سری جدید پیامک های مخصوص شب امتحان آذر 90 www.Sargarmia.Net

 

قانون پایستگی واحد :

واحد ها نه از بین میروند و نه پاس میشوند

بلکه از ترمی به ترم دیگر انتقال میابند !


ادامه مطلب سری جدید پیامک های مخصوص شب امتحان آذر 90

اس ام اس و پیامک ایام امتحانات سال 90

اس ام اس و پیامک ایام امتحانات سال 90

اس ام اس و پیامک ایام امتحانات سال 90 www.Sargarmia.Net

قانون پایستگی واحد :
واحد ها نه از بین میروند و نه پاس میشوند
بلکه از ترمی به ترم دیگر انتقال میابند !


ادامه مطلب اس ام اس و پیامک ایام امتحانات سال 90