اس ام اس ایام امتحانات

پیامک های مخصوص ایام امتحانات سال 90

پیامک های مخصوص ایام امتحانات سال 90

چیه؟ پریدی رو گوشی بیبنی کیاس ام اس داده ؟ این جای درس خوندنته ؟ هنوز که نرفتی د برو د .. دههه ! …       حالا وقت برای درس خوندن داریم، کووو. . .تا فردا زمزمه های شیطانی شب امتحان ! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * این روزها هیشکی درس نمیخواند ! شما چطور!؟ ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

سری جدید پیامک های مخصوص شب امتحان آذر 90

سری جدید پیامک های مخصوص شب امتحان آذر 90

اولین اس ام اس رو با یک دوبیتی شروع میکنم ! شاعر میگه که : تقلب توانگر کند مرد را / تو خر کن دبیر خردمند را !     قانون پایستگی واحد : واحد ها نه از بین میروند و نه پاس میشوند بلکه از ترمی به ترم دیگر انتقال میابند ! ادامه مطلب

ادامه مطلب