اس ام اس حرفهای پرمعنا

جملات قصار و با معنی جدید

جملات قصار و با معنی جدید www.Sargarmia.Net

ترجیح می دهم حقیقتی مرا آزار دهد ، تا اینکه دروغی آرامم کند. . .

 

.

.

.

تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی‌!

یکی‌ دیروز و یکی‌ فردا . . .

ادامه مطلب جملات قصار و با معنی جدید