حالت های مختلف رابطه جنسی

بهترین روش رابطه جنسی برای بچه دار شدن و بارداری

وضعیت سنتی یکی از بهترین وضعیت‌های رابطه‌ جنسی برای باردار شدن سریع‌تر است. این وضعیت برای بارداری مطلوب‌ترین حالت است—گرچه تقریباً در هر حالت از رابطه ‌جنسی می‌توان باردار شد.

ادامه مطلب بهترین روش رابطه جنسی برای بچه دار شدن و بارداری