داستان لخت کردن گلشیفته فراهانی

صحبت های پدر و مادر گلشیفته فراهانی درباره فیلم برهنه اش

صحبت های پدر و مادر گلشیفته فراهانی درباره فیلم برهنه اش,گلشیفته فراهانی,واکنش پدر گلشیفته فراهانی

صحبت های پدر و مادر گلشیفته فراهانی درباره فیلم برهنه اش www.Sargarmia.Net
عکس جنجالی گلشیفته فراهانی در مجله مادام لافیگارو یکبار دیگر سبب شد تا نام او در رسانه های کشور بر سر زبان ها بیفتد و این مساله واکنش فهیمه رحیمیان،مادر وی را به همراه داشت.

ادامه مطلب صحبت های پدر و مادر گلشیفته فراهانی درباره فیلم برهنه اش