رشت

عکسهای زیبا از ویلایی در رشت شبیه کاخ سفید

عکسهای زیبا از ویلایی در رشت شبیه کاخ سفید www.Sargarmia.Net
این ویلای زیبا كه در عكس مشاهده میكنید در رشت ساخته شده است و متعلق به یكی از پولدارهائی است كه در تهران زندگی میكند. لازم به ذكر است كه سرو صدای این ویلا در محافل خبری خارجی هم از جمله VOA News و BBC News شنیده شده و تمامی عكسهای این ویلا را با ذكر جزئیات كامل و متراژ پوشش كامل خبری دادند و حتی آنرا با كاخ سفید مقایسه كردند…

ادامه مطلب عکسهای زیبا از ویلایی در رشت شبیه کاخ سفید