رشت

عکسهای زیبا از ویلایی در رشت شبیه کاخ سفید

عکسهای زیبا از ویلایی در رشت شبیه کاخ سفید www.Sargarmia.Net
این ویلای زیبا که در عکس مشاهده میکنید در رشت ساخته شده است و متعلق به یکی از پولدارهائی است که در تهران زندگی میکند. لازم به ذکر است که سرو صدای این ویلا در محافل خبری خارجی هم از جمله VOA News و BBC News شنیده شده و تمامی عکسهای این ویلا را با ذکر جزئیات کامل و متراژ پوشش کامل خبری دادند و حتی آنرا با کاخ سفید مقایسه کردند…

ادامه مطلب عکسهای زیبا از ویلایی در رشت شبیه کاخ سفید