عکسهای ابراهیم تاتلیسس پس از ترور

عکس قبل و بعد از ترور ابراهیم تاتلیس

عکس قبل و بعد از ترور ابراهیم تاتلیس www.Sargarmia.Net

اوضاع جسمانی خواننده مشهور ترک، ابراهیم تاتلیسس با انجام روبوتراپی دست چپ رو به بهبود است…

ادامه مطلب عکس قبل و بعد از ترور ابراهیم تاتلیس