عکس بدنساز زن

شفردکهن سال ترین زن بدنساز جهان +عکس

شفردکهن سال ترین زن بدنساز جهان +عکس www.Sargarmia.Net

وی بسیاری از تمرین های خود را با شامبورگر انجام می دهد که پیش از این به عنوان مرد قهرمان جهان در رشته بدنسازی شناخته شده بود.

شامبورگر در طول ۱۸ سال گذشته توانسته است در ۹ ماراتن شرکت کرده و ۲ مسابقه بدنسازی را ببرد و حال  مربی این زن مسن جهان است.

ادامه مطلب شفردکهن سال ترین زن بدنساز جهان +عکس