عکس شیر

شيرهای آفريقايی می توانند پیامک ارسال کنند !

طرفداران محیط زیست در کنیا در روزهای اخیر پیامکهای زیادی را از منابعی غیرعادی دریافت می کنند: شیرهایی که در ساوانا پرسه می زنند پی در پی پیامکهایی را برای آنها ارسال می کنند.

 

شيرهای آفريقايی می توانند پیامک ارسال کنند ! www.Sargarmia.Net

 

در واقع این شیرها با در اختیار داشتن قلاده های GPS دار می توانند پیامکهای خودکاری را به محققان ارسال کرده و آنها را از موقعیت خود آگاه سازند. به گفته محققان قلاده های GPS توانسته اند تغییرات بنیادینی را در تحقیقات بر روی زندگی شیرها به وجود آورند. به این شکل محققان می توانند به صورت دقیق بر روی حرکات شیرها و مناطقی که در آنها حرکت می کنند مطالعه کرده و آنها را در صعب العبورترین مناطق تعقیب کنند.

ادامه مطلب شيرهای آفريقايی می توانند پیامک ارسال کنند !