متن تبریک تولد

جدیدترین پیامک های تبریک تولد بهمن ماه 90

جدیدترین پیامک های تبریک تولد بهمن ماه 90

جدیدترین پیامک های تبریک تولد بهمن ماه 90 www.Sargarmia.Net

خدای اطلسی ها با تو باشد
پناه بی کسی ها با تو باشد
تمام لحظه های خوب یک عمر
به جز دلواپسی ها با تو باشد …

ادامه مطلب جدیدترین پیامک های تبریک تولد بهمن ماه 90