بایگانی برچسب ها: مزایای آمپول های ضد بارداری

نکته های مهم در مورد آمپول های ضد بارداری

نکته های مهم در مورد آمپول های ضد بارداری

1. آمپول دپوپروورا كه نام ژنریك آن مدروكسی پروژسترون استات است حاوی پروژسترون است كه تزریق آن موجب جلوگیری از بارداری به مدت سه ماه می شود. 2. آمپول دپوپروورا یك داروی ضد بارداری خیلی موثر است. از هر هزار خانمی كه از این آمپول طی یك سال استفاده می كنند، فقط یك یا دو نفر از آنها ممكن است باردار شود. اثر این آمپول ها 12 هفته است. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب