نتايج آزمون کارشناسی ارشد91

نتایج تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

نتایج تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد www.Sargarmia.Net

به گزارش روابط عمومی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی کارنامه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۰ این دانشگاه از ساعت ۱۴روز پنج شنبه مورخ ۷/۷/۹۰ در پایگاه اینترنتی اعلام نتایج به نشانیwww.azmoon.com قابل مشاهده است.

ادامه مطلب نتایج تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد