نحوه کشته شدن مختار

مختار چگونه و در کجا شهید میشود؟

مختار چگونه و در کجا شهید میشود؟ www.Sargarmia.Net

پـس از آنکه اکثر بزرگان کوفه در بصره به مصعب برادر عبدالله زبیر که از طرف او استاندار بصره بود پیوستند و همه در آنجا گرد آمدند با شور و مشورت یکدیگر بنا گذاشتند تا مصعب را علیه مختار تحریک کنند.

ادامه مطلب مختار چگونه و در کجا شهید میشود؟